Ще се класира ли уеб сайта ни в Google първи веднага?
Добрият резултат в Google не е бърз процес и не може да бъде очакван на следващия ден след пускане на уеб сайт on-line. Биуеб БГ ще направи всичко необходимо за първоначално оптимизиране на сайта Ви за добро класиране в Google и другите основни търсещи машини. И все пак за доброто позициониране на един уеб сайт от основно значение е съдържанието.