Какво точно включва цената на един уеб сайт?
Регистрация на име (домейн – например vashetoime.com), което се закупува за период от една година, разполагане във виртуалното пространство (хостинг - закупува се за период от една година) и изработка на самия сайт.
Стойността на всеки уеб проект се базира на стойностите за всеки един от етапите по разработка на един уеб сайт: уеб архитектура, графичен дизайн, сървърна част, попълване на страниците,приемателна част и публичен пуск.