Какви материали са нужни за изработката на един уеб сайт?
Всички необходими материали и ресурси за конкретния проект предварително се предоставят от клиента. Те могат да бъдат допълнително обработени и интегрирани във Вашия уеб проект. Количеството информация в една уеб страница е неограничено, като тя може да бъде в текстов или мултимедиен формат.