Какви са етапите при създаването на един нов сайт?
По правило процесът по създаването на един уеб сайт включва следните основни етапи: Планиране, реализиране и поддръжка и обновяване.


Уеб архитектура – първоначално планиране и концептуализиране на структурата на уеб сайта. Определете целта на Вашия уеб сайт и неговата целева аудитория. След което създадайте детайлна структура на Вашия бъдещ уеб сайт и да приготвите съдържанието за него, включващо текст и изображения. Етапа на планиране е изключително важен, защото определя евентуалната полза и приложимост на Вашия уеб сайт.

Графичен дизайн – изготвяне на визуалната част на уеб сайта.

Сървърна част – уеб програмиране и имплементация на административния контролен панел при сайтове със системи за управление на съдържанието. Попълване на страниците – попълване на продуктов каталог, галерия и статичните страници.

Приемателна част – тестване; одобрение и приемане на проекта от страна на клиента.

Публичен пуск – официално качване и публичен достъп до вече готовата страница.