Какъв е срока за изпълнение на даден проект?
Времето за разработка зависи най-вече от целта на конкретния проект, сложността и насоката на дизайна, обема от информация, която ще съдържа, както и от натовареността на екипа ни. Максималния срок за изпълнение на пакетните услуги е 1 месец (след предаване на всички необходими материали). За всеки успешен уеб сайт е добре да се премине през всички етапи на планиране, уеб дизайн, реализация и тестване.